Pamukkale Üniversitesi Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Pümder Ne Yapar?

Üyelik Hakkında

PÜMDER'e Üye Olmak Mı İstiyorsunuz?

Üyelik Başvuru Formu
01
Bölüm 01

Derneğin amacı, Dernek üyelerinin birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, mesleki bilgi ve birikimini arttırmak, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi iletişimini sağlamak ve dernek üyelerinin sorunlarını çözmek için yasalar çerçevesinde her türlü çalışmalarda bulunmaktır.

02
Bölüm 02

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Pamukkale Üniversitesi çalışanları ve emeklileri üye olma hakkına sahiptir.

03
Bölüm 03

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetimi kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

04
Bölüm 04

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir.

05
Bölüm 05

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.